Structuur

Projectpagina
Cool! 1 bestaat uit 8 projecten. Elk project bevat een inleidende pagina waarop staat waaraan je met je leerlingen zal werken. 

In een blik op het project staat wat je in dit project:

  • ontdekt
  • onderzoekt
  • toepast
  • maakt

In ‘Techniek prikkelt’ vind je een voorbeeld van een interessante technologische nieuwigheid die aansluit bij het project, een nieuwe technologische toepassing, een opmerkelijke gebeurtenis …

Elk project vertrekt vanuit een probleemstelling. Voor dat probleem zoekt de leerling doorheen het project een oplossing. Elke opdracht brengt de
leerling een stap dichter bij het antwoord.

Structuur

Elk project is opgebouwd aan de hand van korte hoofdstukken. Die hoofdstukken bestaan uit lestekst, opdrachten,  
+-opdrachten, weetjes en infofiches.

Lespagina

Een infofiche bevat technische informatie die je
helpt in het dagelijkse leven.

Deze opdracht of leerstof is uitbreidend of
verdiepend
en word aangeduid met een +.

Het Cool-logo verwijst naar de Coolbladzijden. Voor elk project is er een dubbele Coolbladzijde. Die hebben de leerlingen nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Aan de slag
Elk project bevat een rubriek Aan de slag. Het sjabloon ‘Technisch proces’ kan de leerling helpen de ver­schillende stappen van het technisch proces te door­lopen bij het maken van de realisatie.

Een weetje is interessante of actuele info bij een project, afgedrukt op een gele achtergrond. Dit is geen leerstof.

De synthese geeft op het einde van een project het antwoord op de probleemstelling. De leerling kan zichzelf testen aan de hand van een aantal opdrachten en persoonlijk terugblikken op het project.

Focus op STEM
Elk project bevat een rubriek Focus op STEM. Op die pagina’s focussen we op een bepaalde STEM-toepassing die past binnen het thema van dat project. 

Elke Focus op STEM vertrekt vanuit een maatschappelijke behoefte. Met behulp van wiskunde, wetenschap en techniek worden toepassingen bedacht om een antwoord te bieden op die behoefte.

Bij elke Focus op STEM horen mogelijke STEM-opdrachten. Op Pelckmans Portaal kan je voor elke opdracht extra informatie vinden om de opdrachten af te stemmen op de noden van jouw klas.